Oleskelulupa

Oleskeluluvat ja muut ulkomaa­laisasiat Turussa ja Turun seudulla

Lakiasiaintoimisto Auli Nuotio hoitaa ulkomaa­laislain piirissä olevia asioita, jotka esimerkiksi liittyvät oleskelulupiin, turvapaikka-asioihin, kansalaisuuteen, karkoituksiin ja perheenyhdis­tämisiin. Lakiasiain­toimisto hoitaa laajasti ulkomaalais­asioita pääasiassa Turussa ja Turun seudulla.

Oleskelulupa

Pysyvästi Suomessa oleskeluun tarvitaan oleskelulupa. Oleskelupa perustuu usein työhön, opiskeluun, perheeseen tai turvapaikkaan. Oleskelupia myöntää Suomessa maahanmuutto­virasto. Maahanmuut­toviraston päätökset ovat valituskelpoisia hallinto­päätöksiä. Valitukset oleskelu­lupapäätöksistä käsitel­lään hallinto-oikeuksissa. Oleskelulupahakemus täytyy tehdä huolellisesti ja tarkasti, jotta sen käsittely olisi mahdollisimman nopeaa. Viimeistään oleskelu­lupapäätösten valittamiseen kannattaa ottaa asiantuntija avuksi.

Turvapaikka

Turvapaikkaa Suomesta hakeva jättää hakemuksensa poliisille tai rajaviranomaisille. Turvapaik­kapäätök­sen tekee maahanmuut­tovirasto. Kielteisestä turvapaik­kapäätöksestä voidaan valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kansalaisuus

Suomen kansalaisuus voi perustua vanhemman tai ottovanhemman kansa­laisuuteen, Suomessa syntymiseen, vanhempien keskinäiseen avio­liittoon, hakemukseen ja ilmoitukseen. Kansalaisuutta voi hakea kun henki­löllisyys on luotettavasti selvitetty ja muut edellytykset täyttyvät. Päätöksen Suomen kansalai­suudesta tekee maahanmuut­tovirasto ja päätös on valituskelpoinen. Valitus­prosessiin kannattaa ottaa asiantuntija tueksi ja turvaksi.