Avioehto

Avioehdot asiantuntevasti

Avioehtosopimuksella poiketaan pääsäännöstä eli avio-oikeudesta.

Kun puolisot solmivat avioliiton tai rekisteröivät parisuhteen, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman takia, avio-oikeus toteutuu siten, että omaisuuden osituksessa kumpikin saa puolet puolisoiden yhteenlasketusta varallisuudesta.

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksessa tulevat puolisot tai puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken.

Avioehtosopimus voi olla molemmin puolin avio-oikeuden kokonaan poissulkeva, mutta tilanteesta riippuen voi järkevintä olla tehdä yksipuolinen tai vain määrättyä omaisuutta koskeva avioehtosopimus. Perityn varallisuuden tai yritysomaisuuden sulkeminen avio-oikeuden ulkopuolelle on usein tarkoituksenmukaista.

Avioehtosopimus tehdään kirjallisesti ja kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun maistraatti hakemuksesta rekisteröi sen.

Asiantuntija auttaa

Avioehtosopimus on syytä antaa asiantuntijan laadittavaksi, koska sen sisällöllä voi olla suuria taloudellisia vaikutuksia. Joissain tilanteissä puolisoiden on järkevää tehdä sekä avioehtosopimus että testamentti, jotta heidän tarkoituksena toteutuisi. Maistraatti ei tarkista avioehtosopimuksen sisältöä, se ainoastaan rekisteröi sopimuksen.

Lakiasiaintoimisto Auli Nuotio laatii pätevät avioehto­sopimukset luotettavasti.